Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Importy textů a tabulek

Již na podzim 2016 jsme v experimentálním módu zařadili mažnost načíst soubor připojený k dokumentu, zpracovat jej na serveru a vytvořit z textový obsah. Podporovány byly pouze dokumenty ODT (subformát ODF OASIS Open Document Format for Office Applications).

obrázekNyní je kromě zmíněného ODT podporována většina formátů tabulkových procesorů (MS Word, OO Calc ...).

Načítání ODT

Je načten a zpracován veškerý text a obrázky. Obrázky jsou přidány do galerie Alff.

ilustrace Používáte-li MS Word, stačí dokument "uložit jako" *.odt

Načítání tabulek

Je načten a zpracován pouze první list sešitu. Tabulky jsou načteny bez formátování. Obrázky či grafy vloženy nejsou.