Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Aktulizace 5.1.0

Hraniční aktualizace zahrnuje spoustu drobných úprav.

Aktualizací zahajuje serií prací spojených s obnovou aplikace a jejím postupným přibližováník k další verzi. Připravujeme převod kódu aplikace do ryze objektového prostředí. Cílová aktualizace ponese číslo 5.5.99 a bude obsahovat ryze nové sdílené knihovny, výběrovou formu přihlašování uživatelů (včetně SMS PINU) a samozřejmě do ní budou zapracovány požadavky našich uživatelů. Plánované datum této aktualizace je na přelomu roku 2016 a 2017. Do té doby budou rozdílové aktualizace distribuovány i několikrát za měsíc.