Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

verze 5.1.16

Verze 5.1.16 přináší drobnou, ale důležitou změnu vzhledu aplikace Alff.

Pracovní plocha okna aplikace byla upravena tak, aby bylo možné pracovat i s menším monitorem. Problémy se projevovaly u práce s položkami katalogu, kdy levá lišta menu překrývala některé nástroje - v případě kdy bylo v tabulce zobrazeno mnoho sloupců.

Nyní je možné pracovat i na menších displejích - tabulka zboží se velikostí přizpůsobuje šířce okna.

Limitní šířka displeje pro práci s katalogem je nyní 750px. Práce není pohodlná, ale je možná.obrázek

Dalším důležitým bodem je implementace univerzálních parametrů. Tento nástroj byl již připojen k rozšíření publikačních nástrojů - kalendář akcí. Nyní bude postupně přidáván k těm rozhraním kde může rozšířit jejich využitelnost.

Univerzální parametr znamená rozšiřující atribut datového záznamu (název atributu a hodnota). Některé atributy jsou předdefinované - a umožňují tak cílené zpracovnání ( např. parametr facebook/URL bude zobrazen jako odkaz do rozhraní služby Facebook).

V praxi to znamená, že k jedinečným záznamům je možné připojit neomezené množství dalších vlastností. Zatím neplánujeme nad těmito atributy realizovat vyhledávání, ale ukáže-li se takováto potřeba, je to možné.