Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Rozšíření toolbaru

V následující aktualizaci přibude drobná úprava uživatelských nastavení.

Modifikace menu publikování

Pro pohodlné přepínání mezi moduly aplikace jsme implementovali uživatelské přizpůsobení hlavního příkazu Publikování hlavního menu. Při současném používání více modulů - například eshop, služby a redakční systém - zdržovalo, nebo dokonce mátlo přepínání mezi pracovními skupinami.

Nyní bude možné nastavit výchozí pracovní skupinu a pomocí políčka k zaškrtnutí v toolbaru modifikovat příkaz Publikování tak, aby se pomocí tohoto příkazu uživatel přepnul přímo do výchozí pracovní skupiny.

Postup nastavení je popsán v článku nápovědy Nastavení výchozí skupiny pro publikování.

Vypínání editace veřejnéh webu

Při ladění nových instalací používají vývojáři často vypínač externích editačních prvků. Vypínač je obsažen na kartě nastavení a je tak hůře dostupný. Nově jsme umístili duplikát vypínače na toolbar.