Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Uživatelský výběr

Uživatelské výběry ke svému fungování potřebovaly dříve „své“ prostředí. Výběr položek bylo možné vyvolat pouze ze katalogu, výběr kontaktů pouze ze seznamu kontaktů. Nyní se ovládání uživatelských výběrů od toto omezení osvobodilo, což nám dává další možnosti využití.

Nově je dostupný nástroj Výběr který najdete v menu Hledání.

Tento nástroj obsahuje jednak seznam všech vašich aktivních výběrů, dále nástroje pro import, resp. export výběrů a také zajímavé nástroje umožňující přidat do výběru obrázků obrázky všech vybraných položek a naopak do výběru položek přidat položky související s vybranými obrázky.

Praxe totiž ukázala, že u položek je zajímavé používat uživatelské výběry položek nebo uživatelský výběr obrázků. Proto také u náhledů obrázků v katalogu e-Shopu přibyl indikátor obrázku ve výběru (podrobnosti následují). V katalogu přibyla ikona umožňující výběr obrázků aplikovat na položky.

Pro administrátory

Pro administrátory přibyl nástroj výběr v menu Admin. Tento nástroj umožňuje přístup k aktivním výběrům ostatních uživatelů.

Záložky z výběru

Nejsou v aplikaci novinkou, doporučuji prostudovat nápovědu k tomuto tématu.