Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

jazykově cílené metainformace

Jazykově cílené meta informace

Pro každý jazyk vašich stránek unikátní meta tag Description!

Pro potřeby vícejazyčných webů byla rozšířena meta informace Popis, která je používána pro generování metatagů Description. Nyní se s meta informací ukládá značka (kód) jazyka, ve kterém je popis vytvořen. Při generování stránek se pak použije příslušný popis pro ten-který jazyk. O významu této novinky pro SEO se asi nemusíme zmiňovat.