Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Úprava číselných řad faktur ESHOPU

Číselné řady faktur eshopu byly upraveny takto:

Čísla faktur jsou tedy tvořena prefixem a sufixem. Kvůli zpětné kompatibilitě je volitelně v nastavení (config/set) konstanta _PREFIXLEN_;_SUFIXLEN_, která umožňuje nastavit jiný tvar číselné řady.