Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Importy textů a tabulek

Již na podzim 2016 jsme v experimentálním módu zařadili mažnost načíst soubor připojený k dokumentu, zpracovat jej na serveru a vytvořit z textový obsah. Podporovány byly pouze dokumenty ODT (subformát ODF OASIS Open Document Format for Office Applications).

ilustrace
Používáte-li MS Word, stačí dokument "uložit jako" *.odt

obrázekNyní je kromě zmíněného ODT podporována většina formátů tabulkových procesorů (MS Word, OO Calc ...).

Načítání ODT

Je načten a zpracován veškerý text a obrázky. Obrázky jsou přidány do galerie Alff.

Načítání tabulek

Je načten a zpracován pouze první list sešitu. Tabulky jsou načteny bez formátování. Obrázky či grafy vloženy nejsou.