Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Update 5.3.6

Diář

Diář byl upraven, doplněn o nové chování. Zatím se projevuje chyba zobrazení průběžných úkolů, bude opravena v příští aktualizaci.

Události objednávek se na kartě objednávky zobrazují s popisným textem.

Zobrazení objednávek i se zbožím

Některým operátorům chyběla možnost sledovat objednané zboží přímo ve výpisu objednávek.

Nově je výpis opatřen políčkem k zaškrtnutí, jenž umožňuje zobrazení objednávek včetně zboží.

Pokud políčko zaškrtnete bude zobrazena další volba -  -zobrazovat obrázky zboží.

Výpis objednávek bude zapotřebí re designovat, takže naváhejte a posílejte vyjádření.

Rozdělování položek s více kusy zboží

Někteří provozovatelé avizovali potřebu dělit položky faktur obsahující více kusů zboží a mít možnost upravit popisný text - konkrétně rozšířit popis položky o výrobní číslo.

Tato možnost byla přidána. Položky faktur které obsahují více jednotek zboží jsou opatřeny modrým indikátorem v buňce s počtem jednotek. Kliknutím na buňku položku fakury rozdělíte na patřičný počet položek a následně můžete dopsat k popisům potřebné údaje.

Z provozního hlediska se zdá být vhodnější rozdělit položku již na objednávce a doplnit údaje již zde - dodací list a tiskový výstup objednávky již budou obsahovat položky rozdělené i s výrobními čísly.

Položku objednávky rozdělíte vyvoláním editačního okna: a použitím tlačítka rozdělit:
obrázek obrázek

S návazností na tuto novou možnost přizpůsobíme generování matrik tak, aby pro matriční záznamy kde byly nyní rozdělovány na kusy všechny položky objednávek, byly rozdělovány analogicky pouze ty, které uživatel vybere. Zvažujeme také nějaký algoritmus, který bude navrhovat např. podle ceny které položky rozdělit či nikoli. 

Úprava zamykání dokumentů

Zamykání dokumentů známe již nějaký čas. Dosud však mohl dokument zamykat pouze administrátor skupiny. Nyní může dokument zamknout kterýkoli uživatel skupiny s právy editovat. Odemknout zamčený dokument může:

Tato zdánlivě bezvýznamná úprava je součástí dlohodobého záměru zesílení bezpečnosti aplikace, tentokrát směrem dovnitř.

Volitelný název aplikace

Administrrátoři mohou nastavit název aplikace (výchozí název je Alff). Tato možnost usnadní práci těm, kteří pracují na více instalacích souběžně. U těch distribucí, kde se  předpokládá využitelnost této funkce jsme nastavili rozdílné názvy při instalaci update 5.3.6

Další změny

Byly zveřejněny již dříve: