Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

rozšíření nahrazovacích šablon

V atributu název je nyní možno používat nahrazovací kódy šablony. Například název v šabloně "Objednávka #ORD#0#" bude v generovaném dokumentu nahrazen "Objednávka 1087"  - kód bude nahrazen příslošnou hodnotou - číslem objednávky.