Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

Aktualizace 5.3.63

Status objednávky pro úpravy rozšířen na stav košík.

Úpravy položek faktur shopu - nyní je možno upravit všechny vstupní parametry:

Barevně jsou odlišeny účetní daňové doklady od proforma faktur.

Pokračuje výměna kontextového menu

Nová funkce umožňuje generování tolika místních menu kolik je na kartě zapotřebí. Dřívější složitá obsluha kódu místních nabídek je nyní redukována do jediné funkce se třemi parametry. To umožní přidat kontextové nabídky kamkoli bude zapotřebí a zvýší se tak ergonomie aplikace.

Dokončena implementace vývěsky

Pro podnikovou "nástěnku" můžete používat dokumenty s výzvou "ke schválení" a "k přečtení".

Upraven diář.

Kliknutím na tlačítko "přečíst" potvrdíte, že jste tuto zprávu četl.