Blog Alff
ALFF.info | Nápověda Alff

nový přepočet kurzu měny

V minulosti jsme již implementovali možnost prodeje i v jiných měnách než CZK a EUR. Tyto implementace však nebyly systémové.

V nové rozdílové aktualizaci č. 5.3.64 je zahrnuto systémové řešení přepočtu měny pro libovolnou světovou měnu.

Nová nomenklatura MENAKURZ používá jako klíč pole identifikační řetězec (CZK, USD...). Hodnotami pole jsou pak hodnota kurzu a znak měny.

Konstanta _MENA_ nabírá hodnotu klíče výchozí měny (CZK).

Do objednávek se dříve zapisoval kurz pro výchozí měnu jako 0. Nyní jako 1.

V obslužných rutinách MainShop je upravena funkce PriceKurz a PriceKurzLoc.